გიორგი ვეფხვაძე

გიორგი ვეფხვაძე

გიორგი ვეფხვაძე

არ არის მითითებული

საქმიანობის შესახებ

არ არის მითითებული

შესაძლებლობები

  • ტრანსპორტი

    დიაგნოსტიკა

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

ფაილები

მომხმარებლის ფაილები.